خبرگزاری باغملک نیوز | اولین پایگاه خبری شهرستان باغملک

خبرگزاری باغملک نیوز

گزارشی از وضعیت تنها بیمارستان شهرستان باغملک/ وقتی حال و هوای خبرنگاری غالب می شود

گزارشی از وضعیت تنها بیمارستان شهرستان باغملک/ وقتی حال و هوای خبرنگاری غالب می شود

باغملک نیوز : بیمارستان شهید طباطبایی به عنوان تنها بیمارستان شهرستان باغملک، همه روزه میزبان تعداد زیادی از مراجعه کنندگان و بیماران است که چند روز پیش حال و هوای دیگری داشت.

مخالفت صریح علما و روحانیون خوزستان با ترویج کنسرت های موسیقی/ هنر اسلامی در حاشیه افکار همایونی!

مخالفت صریح علما و روحانیون خوزستان با ترویج کنسرت های موسیقی/ هنر اسلامی در حاشیه افکار همایونی!

باغملک نیوز : قبل از عید که می شود تب کنسرت ها به جان اداره کل ارشاد خوزستان می افتد انگار دستی می خواهد با تخدیر موسیقی کاری کند تا یادمان برود مشکل کار و اشتغال در استان بیداد می کند.

دولت در حوزه سلامت با مشکل مواجه خواهد شد/ هر دولتی که می آید می خواهد از نو شروع کند
عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

دولت در حوزه سلامت با مشکل مواجه خواهد شد/ هر دولتی که می آید می خواهد از نو شروع کند

باغملک نیوز : مسعود پزشکیان گفت:خوبی پولی که تزریق کردند این بود که فشار مالی را در بیمارستان ها از مردم برداشت ولی بدی این اقدام، بی عدالتی در اجرای خدمت است در نتیجه جاهایی که محرومند محروم تر خواهند شد و آنان که برخوردارند برخوردارتر می شوند.