خبرگزاری باغملک نیوز

قصه غصه دار درختان بلوط باغملک/ هشدار نسبت به خشکیدگی درختان بلوط شهرستان
گزارش/

قصه غصه دار درختان بلوط باغملک/ هشدار نسبت به خشکیدگی درختان بلوط شهرستان

باغملک نیوز : قصه درختان بلوط شهرستان باغملک تمامی ندارد و هر روز به مشکلات آنها اضافه می شود، از سودجویی‌ های فردی، آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی، قطع درختان و آفات گرفته تا فاجعه خشکیدگی که مزید بر علت شده و این قصه را غصه دار کرده است.

ترجمه مخدوش شده توافق نامه ژنو در ایران منتشر شده است/ آیا تکریم ملت این چنین است؟
سعید زیباکلام در جمع دانشجویان باغملک:

ترجمه مخدوش شده توافق نامه ژنو در ایران منتشر شده است/ آیا تکریم ملت این چنین است؟

باغملک نیوز : عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به متن توافق نامه ژنو تاکید کرد : ترجمه مخدوش شده توافق نامه ژنو در ایران منتشر شده است و این یک اتهام حقوقی است.

توسعه پایدار از راه کشاورزی پیش می رود/ کشاورزی در کشور ما افتاده است/ ما از عربستان گندم خریداری می کنیم و این جای تعجب دارد
مدیر جهادکشاورزی باغملک:

توسعه پایدار از راه کشاورزی پیش می رود/ کشاورزی در کشور ما افتاده است/ ما از عربستان گندم خریداری می کنیم و این جای تعجب دارد

باغملک نیوز : امیری زاده اذعان داشت : الان کشاورزی در کشور ما افتاده است در عین حالی که می توانیم صادر کننده محصولات کشاورزی باشیم، واردکننده حتی محصولات استراتژیک و اساسی هستیم.